Slogan

Onze slogan en kernwaarden

In deze slogan ligt het inzetten van talenten in relatie tot het groeien als mens als cyclisch proces besloten.
Onze waarden komen voort uit onze gemeenschappelijke drijfveren om goed en breed toegankelijk onderwijs na te streven. Bij onze gezamenlijk uitgedragen visie behoren kernwaarden als plezier en enthousiasme, gezin en gemeenschap, samenwerken en dialoog, begrijpen en verantwoordelijkheid.