Kernwaarden openbaar onderwijs

Iedereen is welkom

De Sjtadssjool staat voor openbaar onderwijs. Dat maakt dat wij een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en volwassenen uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen.
Als school staan wij nadrukkelijk open voor die diversiteit en zien wij het als een opdracht om op basis van verdraagzaamheid en respect samen te leven en te werken.

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.